Showing all 9 results

Thảo Dược

Cà Gai Leo (Khô)

170,000

Cao Thảo Dược

Cao An Xoa

240,000
Sale!

Thảo Dược

Cây An Xoa (Khô)

120,000

Thảo Dược

Cây Bìm Bịp (Khô)

170,000

Thảo Dược

Cây Xạ Đen (Khô)

130,000

Thảo Dược

Nấm Lim Xanh

2,600,000

Thảo Dược

Rễ Xáo Tam Phân

800,000