Gấu Trúc Đỏ
Tòa nhà Charmington La Pointe (Block C)
Địa chỉ: Số 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Hotline: 0925 500 600